• Слайд №1

  • Lorem ipsum dolor 2

  • Lorem ipsum dolor 3

  • Lorem ipsum dolor 4

  • Lorem ipsum dolor 5

 

 

 

Наши выпускники

 

Помет "Ж"  22.06.18 (Кун-ВиЛе-Кун Граф & Annabel Cunning Fox)

Кун-ВиЛе-Кун Жансен

Помет "Е"  13.12.17 Авроракун Джастин & Afina Cunning Fox)

Кун-ВиЛе-Кун Елисей

Кун-ВиЛе-Кун Ежевика

Помет "Д" 6.11.17г.  (Авроракун Джастин & Annabel Cunning Fox)

Кун-ВиЛе-Кун Джульетта 

Кун-ВиЛе-Кун Дарина

Кун-ВиЛе-Кун Добрыня

Помет "Г" 04.02.17г. (Авроракун Джастин & Авроракун Блэки)

Кун-ВиЛе-Кун Граф

Кун-ВиЛе-Кун Герцог

Кун-ВиЛе-Кун Грация

 

 

Кун-ВиЛе-Кун Гламур Леди

 

Помет "В" 27.01.17г. (Авроракун Джастин & Afina Cunning Fox)

Кун-ВиЛе-Кун Ворожея

Помет "Б" 17.12.16г. (Авроракун Джастин & Annabel Cunning Fox)

Кун-ВиЛе-Кун Богема

Кун-ВиЛе-Кун Барон

 

Помет "А" 11.05.2015г. (Авроракун Блэки & Куша)

 

 

  

Кун-ВиЛе-Кун Абсолют (БЛЭКИ & КУША)

Кун-ВиЛе-Кун Адель (БЛЭКИ & КУША)

 

 

 

 Кун-ВиЛе-Кун Амбассадор (БЛЭКИ & КУША)

         

 Кун-ВиЛе-Кун Афина (БЛЭКИ & КУША)